Pátek 24.5.2019

Aktuality

Noc kostelů - 25.5.2019

V bazilice sv. Jakuba Staršího
Praha 1 - Staré Město

Program:

19.00 hod. / 7.00 p.m.

Skvosty barokni hudby / Jewels of Baroque Music
Věra Eretová - housle / violin
Irena Chřibková - varhany / organ

Svědectví minoritů / Testimony of the Order of Minorites

19.40 hod. / 7.40 p.m.
Koncert Svatojakubského sboru / Concert of St. James Choir

Jan Rezek – sbormistr / choirmaster

20.20 hod. / 8.20 p.m.
Svatý Jakub není jen uťatá ruka…prohlídka baziliky /
Saint James is not only the cut-off hand ... Basilica´s sightseeing

21.10 hod. / 9.10 p.m.

8 277 varhanních píšťal a 4 houslové struny /
8,277 organ pipes and 4 violin strings

Pavel Eret – housle / violin
Irena Chřibková – varhany / organ

22.10 hod. / 10.10 p.m.

Komentovaná prohlídka u
velkých svatojakubských varhan /

Guided tour of the great St. James organ
Setkání pro osobní rozhovory / Time for face-to-face encounter

23.00 hod. / 11.00 p.m.
Zakončení / End

Aktualizováno:14.5.2014 Zobrazeno:1743

Poselství k světovému dni modliteb za povolání

Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání

Odvaha riskovat pro Boží zaslíbení
(12. května 2019)

Milé sestry a milí bratři,

po intenzivní a plodné synodě o mládeži v říjnu loňského roku jsme před krátkým časem oslavili 34. světový den mládeže v Panamě. Tyto dvě významné události umožnily církvi naslouchat hlasu Ducha Svatého a naslouchat i životu mladých lidí, jejich otázkám, slabostem, které na ně doléhají, nadějím, které v sobě nosí.

V tento den modliteb za povolání bych se chtěl zamyslet nad tématem, o kterém jsme hovořili s mladými v Panamě, a sice že Pánovo povolání nás činí nositeli zaslíbení a žádá od nás odvahu riskovat s ním a pro něj. Spolu s vámi bych se chtěl zamyslet nad úryvkem evangelia, který líčí povolání prvních učedníků u Galilejského jezera (Mk 1,16-20), a tak se krátce zastavil u dvou bodů: zaslíbení a risk. .....

Vydáno:1.5.2019 Zobrazeno:1381

Mariánský měsíc

Květen - měsíc zasvěcený Panně Marii

Vstoupili jsme do měsíce května, který je tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí ke zintenzívnění zvláště modlitby na přímluvu Panny Marie, např. růžence.

Papež Jan Pavel II. nikdy nepochyboval, že přímluvě Matky Boží vděčí za záchranu života po atentátu, k němuž došlo v den svátku P. Marie Fatimské 13. května 1981. Jedna z kulek, které měly Svatého otce zabít je v současné době v korunce zdobící sochu P. Marie Fatimské.

Tento měsíc také připomínáme si 102. výročí zjevení  Panny Marie v portugalské Fatimě 13. května 1917, kdy se dětem zjevila Panna Maria v Cova de Iría při pastvě dobytka. František a Hyacinta zemřeli v raném věku a dnes jsou již svatořečení. Sestra Lucie zemřela 13. února 2005.

Na otázku, proč je Panně Marii zasvěcen právě květen, odpovídá otec Ermanno Toniolo, mariolog: "Můžeme říct, že tato volba sahá do roku 1785, kdy byla publikována kniha Mariin Měsíc jezuity Alfonsa Mozzarelliho. Maria vybrala si květen, protože je to měsíc květin, měsíc krásy. A čím jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem celého stvoření? A zvláště v době, která je poznamenaná mezinárodním napětím, je pro nás Panna Maria opěrným bodem, společenstvím lásky, vzorem intenzivní modlitby. Ona nás vede ke smíření, sjednocení světa v míru a povzbuzuje nás, abychom se nasadili za lepší budoucnost. Ona je naše naděje, ona nás neopustí."

Vydáno:27.4.2019 Zobrazeno:1662

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5356

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.