Pondělí 21.1.2019

Aktuality

Fatimský den - 13. 2. 2019

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denVe středu 13. února v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:3027

Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života - 2.2.2019

V sobotu 2. února mše sv. v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. svěcení svíček.

Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely v různých těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce.

2. únor, svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu.

Pan kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu a Světového dne zasvěceného života v sobotu 2. února 2019. Mše svatá bude zahájena v 10.00 hod. obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.

Vydáno:19.1.2019 Zobrazeno:963

Týden modliteb za jednotu křesťanů - 18.1.-25.1.2019

Ekumenické hnutí: Aby všichni byli jedno...

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící všech křesťanských denominací ke společným modlitbám.....

Vydáno:12.1.2019 Zobrazeno:12

Světový den nemocných - 11.2.2019

V pondělí 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské
Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

Světový den nemocných se z podnětu sv. papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor protože se v roce 1858 v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové.

27. světový den nemocných

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise.

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných....

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:9

Apoštolát modlitby - leden 2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.......

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:9

Betlém u sv. Jakuba - 2018

Betlém v bazilice sv. Jakuba

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00 (ráno jsou bohoslužby), v pondělí bazilika je zavřena.

Fotogalerie:

Aktualizováno:24.12.2017 Zobrazeno:2623

Betlém sv. Františka z Assisi

Greccio 1223. Eucharistický betlém sv. Františka

V měsíci listopadu jsme - tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a rozjímali smysl života, ale už koncem listopadu byla v blízkém supermarketě (kolem Olšanských hřbitovů) k dostání vánoční výzdoba.

Procházím ulicemi města. Vidim spěch. Ale proč? Možná, že se lidé nemůžou dočkat narození Ježíše Krista? Nebo obchod - komerce se nemůže dočkat na zákazníka? Na novou příležitost k výdělku? Kde tak moderní člověk pospíchá? Snad do nebe? Jak je moudra biblická věta: všechno má svůj čas. Je čas… Prožili jsme čas Adventu a přichází Slavnost Narození Páně.

Aktualizováno:24.12.2016 Zobrazeno:2601

"Čaj o páté" - 22.2.2019

Vážení a milí přátelé!

Přijďte se pobavit a zatančit do míst, kde se konala roku
1311 korunovační hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a v roce
1337 pak svatební hostina Jana Lucemburského s královnou Beatricí.

Závoveň tím přispějete na obnovu svatojakubských varhan -
jednoho z klenotů naší baziliky – největších varhan v Praze a v celé České republice!

Těšíme na Vás 

Váš
Nadační fond Sancti Jacobi Organum

P.S. Dárkový certifikát lze též věnovat jako zážitek pod stromeček.

Vydáno:10.12.2018 Zobrazeno:83

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5139

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.